vrt pro tepelná čerpadla

Dodáváme kompletní primární okruhy systém země-voda, vhodné pro jakýkoliv typ tepelného čerpadla. Vypracujeme projektovou dokumentaci pro BÚ a hydrogeologický posudek, provedeme vertikální vrty, do kterých zavedeme geotermální sondy, následuje spodní cementovo-bentonitová injektáž, která je nutná pro co nejúčinnější výměnu tepelné energie. Sondy jsou propojeny přes elektrotvarovky na horizontální vedení  do technické místnosti uživatele, zde je umístěn rozdělovač a sběrač osazen veškerými armaturami, nutnými pro bezporuchový chod primárního okruhu.  Horizontální vedení je v místě potřeby odizolováno a po tlakové zkoušce předáno uživateli. Pro objekty s větším výkonem a tím i větším počtem geotermálních vrtů doporučujeme využití montážní šachty pro umístění rozdělovače a sběrače.

DALŠÍ INFORMACE

Popis funkce vrtů pro tepelné čerpadlo země/voda

Teplo je odebíráno ze sondy, která je umístěna do předem provedeného vrtu.

Sonda je provedena z Polyetylenového materiálu a tvoří uzavřený okruh, v němž koluje nemrznoucí směs, aby bylo možné odebírat teplo i při podchlazení okolí sondy pod bod mrazu.

Vrty pro tepelná čerpadla vykazují běžné pracovní teploty od 15°C, a to na začátku topné sezóny, až k teplotám pod bodem mrazu ke konci topné sezóny.

Výhoda vrtů

  • dobré parametry topných faktorů
  • malá náročnost na prostor (musí být zajištěn přístup pro vrtnou soupravu a lze vrtat téměř všude).

Délka vrtů a charakter podloží

Délka sondy je závislá na velikosti topného výkonu stroje a na ostatních potřebách tepla v domácnosti (ohřev užitkové vody, ohřev bazénu).

 

Je také důležité znát charakter podloží. Je-li podloží s velkým výskytem spodní vody, lze vytvořit zhruba poloviční vrt pro tepelné čerpadlo oproti velmi suché nesoudržné zemině. Při dimenzování vrtů se uvažuje měrný výkon jímání v rozmezí 30 – 100W/m hloubky.

 

Délky vrtů pro tepelná čerpadla se tedy pohybují v řádech desítek metrů a je li potřeba délku větší než řádově 100 m je potřeba provést několik vrtů, které jsou pak v rozdělovači a sběrači sloučeny a přivedeny k tepelnému čerpadlu.

K regeneraci odebraného tepla během topné sezóny zde dochází geotermálním teplem a slunečním zářením.