Čištění studní

PROČ STUDNY PRAVIDELNĚ UDRŽOVAT

Čištění a dezinfekce studní či vrtů se často velmi podceňuje, a to i přesto, že usazené nečistoty mohou negativně ovlivnit kvalitu vody. Především u starších studní doporučujeme čištění a dezinfekci včetně kontroly stavu studny a případné provedení oprav.

U studní dochází k tzv. přírodnímu znečištění. Voda s sebou neustále splavuje různé mechanické nečistoty jako je písek, jíl, bahno a koloidní látky např. pyl, prach, jemně rozptýlené anorganické a organické částice, plankton, a jiné mikroskopické organismy. Tyto nečistoty, látky a částice spolu s manganem a železem, které je běžnou součástí přírodních vod, vytváří ve studni sedimenty, stěnové usazeniny a dnové kaly, jež podporují tvorbu řas, bakterií a plísní. To vše má negativní vliv nejen na kvalitu vody, ale také na vydatnost zdroje.

DALŠÍ INFORMACE

Provádíme kompletní čištění a desinfekce studní kopaných i vrtaných, výměny horních poklopů, drobné opravy skruží, vymazání spár, instalatérské práce (výměna čerpadla, výměna svodů, výměna sacího koše), regenerace studní, poradenství, kontroly stavu studny, čerpací zkoušky a jiné.

Pod pojmem kopané studny chápeme studnu o větším průměru, zpravidla 80 cm a více.

ČIŠTĚNÍ KOPANÝCH STUDNÍ:

 • odčerpání vody ze studny kalovým čerpadlem
 • mechanické čištění – odebrání a vykartáčování usazenin a nánosů kalu ze dna a stěn studny
 • vysypání dna novým říčním kačírkem
 • desinfekce a proplachování studny (Savo, Sagen, Chloramin)
 • konečné odčerpání desinfekčních prostředků.
 • Případná zkouška vydatnosti studny

ČIŠTĚNÍ VRTANÝCH STUDNÍ:

 • mechanické čištění tzv. Airliftem (vzduchové zařízení s kompresorovou jednotkou)
 • rozkalení vrtu tlakem vzduchu
 • odsávání kalů s vodou z vrtu pod tlakem
 • výsledná desinfekce (Savo, Sagen, Chloramin)
 • případná čerpací zkouška