vrtané study a průzkumný hydrogeologický vrt

vrtané study s garancí vody 

Vrtané studny vrtáme v souladu s platnou legislativou a dle platných norem. Na vrtné práce máme veškerá potřebná oprávnění.

Pro vrtné práce používáme vlastní moderní výkonnou techniku a proto jsme schopni realizovat vrtanou studnu i ve velmi špatných geologických podmínkách, kde jiné firmy neuspějí. Naší techniku stále obnovujeme a vylepšujeme, tak aby naše vrtané studny vždy byly zhotoveny dle platných norem.

DALŠÍ INFORMACE

Vrtanou studnu na klíč

 • vyznačení vhodného místa pro vrt
 • zpracování veškeré potřebné dokumentace. Spolupracujeme s místnímu Hydrogeology a projektanty s dlouholetou zkušeností v oboru.
 • vrtné práce
 • čerpací zkoušky
 • osazení vrtu zhlavím a čerpací technikou
 • úprava a filtrace vody, tak aby voda splňovala Vaše požadavky

Legislativa vrtaných studní ve zkratce

Vrtanou studnu lze realizovat dvěma možnými způsoby a to jako:

1. Průzkumný hydrogeologický vrt, který se následně převede na vrtanou studnu.

2. Stavba vrtané studny.

Postup realizace Hydrogeologického Průzkumného vrtu:

 • vyznačení vhodného místa pro vrt
 • zpracování Projektu geologických prací + u vrtů hlubších 30-ti metrů Projekt Technických prací
 • žádost u příslušného vodoprávního Úřadu, pro vydání rozhodnutí k provedení Průzkumného vrtu
 • u vrtů hlubších 30 m je potřeba zpracovat Projekt technických prací + žádost na Krajský Úřad odbor ŽP + ohláška na Příslušný Obvodní Báňský Úřad
 • realizace Průzkumného vrtu
 • zpracování Závěrečné zprávy (HG posudek) + stavební projekt pro vodní díla
 • žádost na Úřad na převedení pro vrtanou studnu.
 • osazení zhlavím vrtu a čerpací technikou
 • kolaudace nebo kontrolní obhlídka Úřadu

Postup realizace stavba vrtané studny: 


 • vyznačení vhodného místa pro vrt
 • zpracování HG posudku a stavebního projektu
 • žádost u příslušného vodoprávního Úřadu, pro vydání stavebního povolení pro vrtanou studnu
 • u vrtů hlubších 30 m je potřeba zpracovat Projekt technických prací + žádost na Krajský Úřad odbor ŽP + ohláška na Příslušný Obvodní Báňský Úřad
 • vrtné práce
 • v případě že výsledek vrtných prací nebude v souladu s HG posudkem a stavebním projektem, je potřeba přepracovat dokumentace dle parametrů vrtu a zažádat o změnu stavby před dokončením.
 • osazení zhlavím vrtu a čerpací technikou
 • kolaudace nebo kontrolní obhlídka Úřadu

technické informace vrtané studny

Disponujeme výkonnou technikou a proto vrtáme i v nestabilním podloží, jako jsou štěrky, písky, navážky, sutě, tlačivé jíly apod. Pro přepažení nesoudržných vrstev používáme pracovní ocelové pažení o průměru 219 mm a 245 mm. Vybavenost aktuálně máme u 219 mm do 33 m a u 245 mm do 6 m. Konečné vrtné průměry jsou 190 – 225 mm. Pro vystrojení vrtů používáme pouze atestované zárubnice pro styk s pitnou vodou, o průměrech 125 mm a 160 mm. Převážně používáme pouze závitové spoje zárubnic, pokud si zákazník nevyžádá jiný typ spoje. Perforace zárubnic je převážně strojní a o velikosti 1 mm, případně provádíme ruční perforaci o velikosti 0,8 mm a 1 mm. Pro obsyp vrtaný studní používáme praný kačírek o zrnitosti 1,4 – 4 mm, ve výjimečných případech nebo na vyžádání používáme zrnitost 4 – 8 mm. V případě výskytu písčitého podloží doporučujeme vrt vystrojit v perforované části zárubnicí opatřené lepeným pískovým filtrem. Jílové těsnění provádíme bentonitem sypkým nebo válečkovým, případně provádíme i jílo-cementovou zálivku.

technické parametry studny

Vrtné průměry

Naše vrtané studny mají vrtné průměry: 191 mm – 195 mm a 225 mm.

Vystrojení studny

Pro vystrojení vrtaných studní používáme trubky PVC-U 125×3 mm (hrdlový spoj), 125×5 mm (závitový spoj) nebo 160×7,7 mm (závitový spoj) s příčně řezanou(převážně strojní) horizontální perforací o velikosti 0,8 – 1 mm a atestem pro pitnou vodu.

Filtrace a stabilita vrtu

Použitím praného kačírku o zrnitosti 1,4-4 mm v některých případech 4-8mm kolem perforovaných sekcí, tak vytvoříme filtrační vrstvu, která účinně brání pronikání hrubých nečistot do vrtu a zajišťuje stabilitu vrtu.

Další…

Na Vaše přání zajistíme zaskružení vrtu, úpravnu vody, instalaci ponorného čerpadla, připojení vody včetně tlakové nádoby, popřípadě také realizaci závlahového systému

 • Zhlaví – standardní uzávěr vrtu plastové víčko
 • Zához – navrtaný materiál
 • Těsnění – oddělení svrchních vod (cement, těsnící bentonit)
 • Obsyp – vodárenský filtrační písek (frakce 1,4-4 mm)
 • Pažení – ocelové pomocné pažení, úvod vrtu, po odvrtání a vystrojení se odstraní z vrtu
 • Perforace – perforovaná část výstroje, místa pro vtékání vody
 • Místo pro čerpadlo – ideální umístění sání čerpadla, plná roura
 • Kalník – místo pro usazování kalů

VÝHODY VRTANÉ STUDNY OD NÁS

 • S vrtáním studní máme zkušenosti již více jak 25 let a s vrtnými pracemi více jak 35 let.
 • Vrtané studny vrtáme v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a na základě platných oprávnění.
 • Provádíme i vrty s hloubkou větší než 30 m, na které je zapotřebí povolení od Obvodního Báňského Úřadu.
 • Veškeré práce jsou prováděny odborníky, zkušenými vrtmistry, hydrogeology a  projektanty s dlouholetou praxí v oboru.
 • Vodu si hledáme sami a také si za ní ručíme v případě že ve vrtu nebude voda neplatíte nic.
 • Používáme pouze kvalitní a atestované produkty, které zaručí dlouhou životnost vaší studny.
 • V případě instalace čerpací techniky naší firmou dáváme záruku minimálně 24 měsíců na konstrukci vrtané studny, stálý přítok vody  a na veškeré zařízení námi nainstalované. (Nemusíte pak řešit problémy že bylo něco špatně nainstalované, že jste si čerpadlem strhly pramen a podobně.)
 • Vrtáme i v nesoudržných materiálech.
 • Poradíme jak správně používat vrtanou studnu, k zachování a prodloužení její životnosti.
 • Jsme flexibilní, máte li nějaké přání, týkající se vrtání studní nebo zvolit vhodné vystrojení, rádi vám je splníme.
 • Vrtané studny vrtáme v souladu se závaznou normou ČSN 755115 Jímání podzemní vody, nemusí se pak bát, že by Vám Úřad vrtanou studnu nepovolil z důvodu špatně provedeného vrtu.