úprava a filtrace vody

Úprava vody představuje proces, jehož výsledným cílem je získat lepší kvalitu vody. Lepší kvalita vody se projeví na lepším zdraví, zlepšení užitečnosti a prodloužení životnosti spotřebičů, lepší chuti vody, kvalitě pokožky a vlasů, odstraní problémy související s vodním kamenem a své přínosy uplatní i ve zlepšení výrobních procesů.

Nedílnou součástí procesu úpravy pitné vody a čištění vody je rozbor vody, který buď potvrdí nebo vyvrátí podezření o nedostatečné kvalitě vody. Naměřené hodnoty v rozboru vody ukáží, jakým způsobem má být voda upravena.

Výsledkem je návrh řešení vypracován našimi odbornými poradci přesně na míru klienta. Po dohodě se zákazníkem provádíme návrh, montáž a pravidelný servis filtračních zařízení v rámci Ústeckého kraje
(okruh cca 60 km od Mostu).

POPIS ZAŘÍZENÍ K ÚPRAVÁM VODY

ZAŘÍZENÍ NA ODŽELEZŇOVÁNÍ VODY

Železo rozpuštěné ve vodě a také často ho doprovázející mangan jsou ve speciálních zařízeních odstraňovány pomocí katalytické oxidace.

Za tímto účelem se do „univerzální nádoby” nasype granulát, který má vlastnosti katalyzátoru.

V jeho přítomnosti je železo intenzivně oxidováno kyslíkem, který se nachází ve vodě, přechází do nerozpustného stavu a usedá na granulát.

Při zpětném proplachu je tato usazenina odstraňována a odváděna do drenáže.


Po úpravě určitého množství vody přechází filtr do stavu regenerace.

ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

Pro změkčování vody na optimální úroveň. Do změkčovačů se zasypává kationtová pryskyřice, díky níž probíhá výměna iontů vápníku a hořčíku z vody za ionty sodíku z pryskyřice.

Kationtová pryskyřice po úpravě určitého množství vody ztrácí svou sorpční schopnost a potřebuje regeneraci.

Ta probíhá pomocí roztoku obyčejné soli.

Proces regenerace obsahuje rozpuštění soli, vstřikování roztoku do nádoby, regeneraci, zpětný a přímý proplach a trvá standardně kolem 1 hodiny.

REVERSNÍ OSMÓZY 

Reverzní osmózy slouží ke snižování celkové mineralizace vody.ato filtrace pracuje na membránovém systému. ato filtrace pracuje na membránovém systému.

Voda pod tlakem prochází přes polopropustnou membránu, v které jsou póry o velikosti 0,0001 mikrometru.

Membrána proto pracuje na molekulární úrovni.

Propustí jen malé molekuly vody a tím odděluje veškeré větší znečisťující látky..