STUDNY OVSP

Úprava a filtrace vody

 • Zajišťujeme prodej a instalaci úpraven vod.
 • Zajišťujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti úpravy vody, analytické rozbory vody a návrhy technologií.
 • Pro domácnosti i průmysl navrhujeme úpravny vody pro změkčení vody, odželeznění a odmanganování vody, oddusičnanování vody, redukci radonu, demineralizaci, dezinfekci i speciální sorpční a chemické srážecí metody pro úpravu povrchových vod.


ZAŘÍZENÍ NA ODŽELEZŇOVÁNÍ VODY

multifunkcni-filtryŽelezo rozpuštěné ve vodě a také často ho doprovázející mangan jsou ve speciálních zařízeních odstraňovány pomocí katalytické oxidace. Za tímto účelem se do „univerzální nádoby" nasype granulát, který má vlastnosti katalyzátoru (urychlovač reakce). V jeho přítomnosti je železo intenzivně oxidováno kyslíkem, který se nachází ve vodě, přechází do nerozpustného stavu a usedá na granulát. Při zpětném proplachu je tato usazenina odstraňována a odváděna do drenáže.
Po úpravě určitého množství vody přechází filtr do stavu regenerace. Nejvíce jsou rozšířeny filtrační média na základě dioxidu manganu: BIRM, MGS (Manganese GreenSand), DMI65, Filox, Pyrolox. Pokud není dostatek rozpuštěného kyslíku (při větším obsahu železa, čpavku, sirovodíku), používá se aerator, který obohacuje vodu vzduchem.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

zmekcovace-vody-optim-compact-bntPro změkčování vody, tj. pro snížení obsahu v rozpuštěných v ní solí vápníku a hořčíku (přesněji jejich iontů) na optimální úroveň, používají se tzv. změkčovače. Do nich se zasypává kationtová pryskyřice, díky níž probíhá výměna iontů vápníku a hořčíku z vody za ionty sodíku z pryskyřice. Kationtová pryskyřice po úpravě určitého množství vody ztrácí svou sorpční schopnost a potřebuje regeneraci (v průměru 1-2krát za týden). Ta probíhá pomocí roztoku obyčejné soli (tabletované nebo granulované). Proces regenerace obsahuje rozpuštění soli, vstřikování roztoku do nádoby, regeneraci, zpětný a přímý proplach a trvá standardně kolem 1 hodiny.
Pryskyřice má dobu životnosti 6-10 let (v závislosti na provozních podmínkách a počtu regenerací). Jsou pryskyřice s kationty obsahujícími stříbro, které umožňují dodatečnou dezinfekci vody. Cenová úroveň změkčovačů je přibližně stejná jako u odželezňovačů.


REVERSNÍOSMÓZY 

Reverzní osmózy slouží ke snižování celkové mineralizace vody.

uprava-vody-reverzni-osmoza-osmosis-6Tato filtrace pracuje na membránovém systému. Voda pod tlakem prochází přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, v které jsou póry o velikosti 0,0001 mikrometru. Membrána proto pracuje na molekulární úrovni. Propustí jen malé molekuly vody a tím odděluje veškeré větší znečisťující látky. Například rozměr bakterií je - 0,2 až 1 µm, rozměr virů - 0,02 až 0,4 µm, rozměr pórů membrány - 0,0001 µm. Reverzní osmózou tedy odstraníte bakterie, chlor, chloridy, dusičnany, herbicidy, pesticidy a jiné organické látky až z 93%, resp. až 100%. Reverzní osmózy jsou buď na jedno odběrné místo - do kuchyňské linky nebo průmyslové k jednotlivým technologickým celkům. Součástí reverzních osmóz do kuchyňské linky je zásobní desetilitrová tlaková nádoba do které se voda automaticky dopouští. Zásoba vody je neustále cca 7 lit. V sestavě je i specielní kohoutek, který se dá přidělat např. na kuchyňskou linku a zněj si uživatel napouští filtrovanou vodu z tlakového zásobníku, který se společně s filtry a filtrační osmózou umísťuje pod kuchyňskou linku. Odpadní vodu, kterou produkuje reverzní osmóza, je nutno připojit např. na odpad pod dřezem. Poměr filtrovaná odpadní voda se v praxi pohybuje cca 1 litr H2O / 2-4 lit. odpadní vody. Záleží na vodivosti vstupní vody. S větší vodivostí vstupní vody stoupá velikost odpadní vody. Elektrické připojení není nutné, pouze v případě montáže reverzní osmózy i s UV lampou. Celá sestava je stavebnicového typu s návodem montáže, kterou lze provádět i svépomocí. Průmyslové reverzní osmózy se navrhují podle specifických požadavků výkonu a kvality výstupní vody. Jsme schopni sestavit zařízení až do výkonu více jak 30m3/hod.


ŘÍZENÍ PROCESU ÚPRAVY VODY

V automatizovaném systému úpravy vody pro dům každý filtr funguje na základě příkazů individuálního automatického kontrolního zařízení. Pro každý z nich je nastavován zvláštní program. Existují dva principy fungování systému – podle času a podle množství upravené vody.

 • Kontrola podle času. Hlavním elementem řízení je časovač, který posílá proplachovým a jiným ventilům potřebné příkazy. Automatika zařízení funguje v režimu reálného času a úkolem uživatele je jen nastavit režim regenerace na jakoukoliv pro něj vhodnou dobu a na jakýkoliv vhodný den týdne. Lze například, nastavit regeneraci na pondělí a čtvrtek na 2 hodiny v noci (oba dny jsou pracovní, tj. v tuto dobu budou všichni spát). V případě potřeby lze provést nouzovou regeneraci okamžitě.
 • Kontrola podle množství upravené vody. Hlavním „příkazcem“ v systému je vodoměr, přesněji mikroprocesor spojený s vodoměrem, který měří množství vody, která filtrem protekla. Počítač vytváří graf spotřeby vody podle dnů v týdnu, pravidelně testuje systém a určuje regeneraci na den, kdy se kapacita systému vyčerpá. Díky takovému schématu řízení je nejen optimalizována spotřeba vody, ale prodlužuje se i doba životnosti náplně filtru. Toto schéma se dnes považuje za nejvíce efektivní.


SEZNAM SLUŽEB

 • poradenství v jakýchkoliv otázkách úpravy vody
 • zajištění chemického rozboru vody
 • vypracování a projektování na míru systémů úpravy vody
 • vypracování nestandardních schémat úpravy vody pro speciální účely
 • prodej zařízení
 • dodání zařízení zákazníkům
 • instalace zařízení
 • nastavení a spuštění systémů úpravy vody
 • dovybavení existujících systémů dodatečnými stupni úpravy vody
 • zajištění náhradních dílů a spotřebních materiálů
 • opravy
 • konzervace zařízení

Pro více informací o úpravě a filtraci vody mě můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky. Nebo můžete navštívit náš eshop: ÚPRAVA A FILTRACE VODY