Oprávnění pro vrtné práce

OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

Oprávnění od obvodního Báňského úřadu v Mostě k činnosti prováděné hornickým způsobem.

ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Živnostenský list právnické osoby OVSP spol. s. r. o., vydaný magistrátem města Mostu.

BÁŇSKÝ PROJEKTANT

Osvědčení od obvodního Báňského úřadu v Mostě k odborné způsobilosti při hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem k výkonu funkce báňský projektant.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK

Osvědčení od obvodního Báňského úřadu v Mostě k odborné způsobilosti při hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem k výkonu funkce bezpečnostní technik.

ZÁVODNÍ

Osvědčení od obvodního Báňského úřadu v Mostě k odborné způsobilosti při hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem k výkonu funkce závodní.