STUDNY OVSP

Oprávnění

  • Živnostenský list
  • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem
  • Osvědčení báňský projektant
  • Osvědčení závodní
  • Osvědčení bezpečnostní technik


ziv list